כיצד מודדים גז ראדון?   |  ראדון בממדי"ם   |  הזמנת בדיקה   |  מהו גז ראדון?  |  קרינה מייננת / בלתי מייננת  |  קרינה מרשת החשמל  |  קרינה מאנטנות סלולריות  |  גז ראדון  |  קרינה ממיקרוגל  |  בדיקת דירה לפני רכישה  |  בטיחות קרינה בעבודה  |  אמנת השרות של RAD.TEST  |  
תאריך ושעה
 
 

 

קרינה מאנטנות סלולריות וקרינה בתחום ה-RF.

בישראל קיימות כ- 6500 אנטנות סלולריות, ולפי תחזית המשרד לאיכות הסביבה מספרן יגיע ל- 24,000 אנטנות כאשר תסתיימנה פריסתן של אנטנות הדור השלישי.


קרינה סלולרית:

האנטנות הסלולריות פולטות קרינה בלתי מייננת לסביבה. על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO ) נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמטרתם למנוע בביטחון מלא השפעות בריאותיות ידועות.

קרינה בתחום ה-RF:

חשיפה לגלי רדיו בתחום ה-RF כגון: מחוללי תדר, תחנות מכ"מ וכדו' בעוצמות  הגבוהות מהספים שהומלצו ע"י ארגון הבריאות העולמית בהתבסס על המלצות הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת, מסוכנת ולה השפעות על גוף האדם, התופעה הידועה הינה תופעת החימום. כמו כן, הועלו בעולם סברות לגבי השפעות אחרות על גוף האדם המהוות עדיין נושא למחקרים רבים.


התקנים:

סף בריאותי וסף סביבתי:

הסף הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'. הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת ( 1998ICNIRP ) הפועלת בארגון הבריאות העולמי. המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד.

הסף הסביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם. הסף נקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנלקחו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים. הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת.

באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות, פארקים וכו' המשרד אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי.

המשרד לאיכות הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

 RAD.TEST - המכון לבדיקות קרינה סביבתית מבצעים מדידות קרינה מאנטנות סלולריות, בנוסף בכל בדיקת קרינה סלולרית מתבצעת בדיקה ספקטרלית, בבדיקה זו מגלים בעזרת מיכשור ייעודי את כל מקורות השידור בספקטרום התדרים הרחב ואיפיון החברה המשדרת.

הבדיקה שמבוצעת הנה בדיקת קרינה מקיפה בכל הבית ע"י מודד מוסמך ברשיון המשרד להגנת הסביבה, עם ציוד מתקדם ומכוייל, בשיטה של 3 צירים בו זמנית השיטה המקצועית ביותר לביצוע בדיקות קרינה.

מפה אינטראקטיבית למוקדי שידור סלולרי - המשרד לאיכות הסביבה

 

כתבות אחרונות:

 'YNET ידיעות אחרונות' : "בישראל 6,507 אנטנות סלולריות, 1358 סמויות"

'YNET ידיעות אחרונות' : "כ-400 אנטנות סלולריות פועלות בלי היתר קרינה"

 

 

למעקב אחר שינויי רמות הקרינה מאנטנות סלולריות, ניתן גם להתקין תחנת ניטור ל-24 שעות ביממה וכן לתקופה ממושכת יותר.

  

    RAD.TEST - מומחים במדידות קרינה !! 

 

RAD.TEST מתחייבת לביצוע  בדיקות קרינה 
אובייקטיביות ! !
 

 
 

 

RAD.TEST - המכון לבדיקות קרינה סביבתית מבצעים מדידות קרינה מאנטנות סלולריות, בנוסף בכל מדידה מתבצעת בדיקה ספקטרלית, בבדיקה זו מגלים בעזרת מיכשור ייעודי את כל מקורות השידור בספקטרום התדרים הרחב ואיפיון החברה המשדרת.


אנטנה סלולרית מוסווית בדירת מגורים

שמרו על בריאותכם והזמינו
בדיקת קרינה בטל: 

03-9361835

077-8211182

 

 

 

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים