כיצד מודדים גז ראדון?   |  ראדון בממדי"ם   |  הזמנת בדיקה   |  מהו גז ראדון?  |  קרינה מייננת / בלתי מייננת  |  קרינה מרשת החשמל  |  קרינה מאנטנות סלולריות  |  גז ראדון  |  קרינה ממיקרוגל  |  בדיקת דירה לפני רכישה  |  בטיחות קרינה בעבודה  |  אמנת השרות של RAD.TEST  |  
תאריך ושעה
 
דף הבית  >>  חדשות קרינה  >>  הגנת הסביבה: חשיפת האוכלסייה לקרינה מרשת החשמל
הגנת הסביבה: חשיפת האוכלסייה לקרינה מרשת החשמל
 

חשיפת האוכלוסייה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל
תאריך עדכון: 9/02/2009

נכון לתחילת שנת 2009 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת ממוצעת של עד שני מיליגאוס. בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים לפי סדר עדיפויות במתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל ארבעה מיליגאוס.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימות ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

נכון לסוף שנת 2008 המשרד ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות.

תחנות השנאה (טרנספורמציה) רבות נבנות בקרבת בתי מגורים: המשרד להגנת הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני השנאה, אלא ממליץ לתכננן ולהפעילן בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי וועדת המומחים.

המשרד ממליץ לגורמי תכנון ולחברת החשמל לבצע, לפני הפעלת המתקן, הערכת סיכונים ולחשב רמות השדה המגנטי הצפויות ממתקן השנאה או לבצע מדידות שדה מגנטי עוד לפני אכלוס המבנים. לפניכם קובץ הנחיות תכנוניות לחדרי שנאים.

לשאלות ולהסברים נוספים בנושא קרינה אלקטרומגנטית הנכם מוזמנים לפנות למרכזת פניות הציבור באגף מניעת רעש וקרינה, גב' חני גולוב בטלפון 6495839 - 02, פקס 6495870 - 02 ובדואר אלקטרוני chanaig@sviva.gov.il
לייבסיטי - בניית אתרים