כיצד מודדים גז ראדון?   |  ראדון בממדי"ם   |  הזמנת בדיקה   |  מהו גז ראדון?  |  קרינה מייננת / בלתי מייננת  |  קרינה מרשת החשמל  |  קרינה מאנטנות סלולריות  |  גז ראדון  |  קרינה ממיקרוגל  |  בדיקת דירה לפני רכישה  |  בטיחות קרינה בעבודה  |  אמנת השרות של RAD.TEST  |  
תאריך ושעה
 
דף הבית  >>  חדשות קרינה
חדשות קרינה
 
מיגון קרינה
חדש בתחום מיגון קרינה אלקטרומגנטית חומרים גמישים בעובי של 0.03 מ"מ. לחומרים אלו יתרון במקומות בהם נדרש משקל קל וגמישות. לקבלת פרטים נוספים ראד.טסט בע"מ: 03-9361835

הגנת הסביבה: חשיפת האוכלסייה לקרינה מרשת החשמל
חשיפת האוכלוסייה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל תאריך עדכון: 9/02/2009 נכון לתחילת שנת 2009 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת ממוצעת של עד שני מיליגאוס. בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים לפי סדר עדיפויות במתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל ארבעה מיליגאוס. המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימות ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס. נכון לסוף שנת 2008 המשרד ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות ממוצעות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות. תחנות השנאה (טרנספורמציה) רבות נבנות בקרבת בתי מגורים: המשרד להגנת הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני השנאה, אלא ממליץ לתכננן ולהפעילן בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי וועדת המומחים. המשרד ממליץ לגורמי תכנון ולחברת החשמל לבצע, לפני הפעלת המתקן, הערכת סיכונים ולחשב רמות השדה המגנטי הצפויות ממתקן השנאה או לבצע מדידות שדה מגנטי עוד לפני אכלוס המבנים. לפניכם קובץ הנחיות תכנוניות לחדרי שנאים. לשאלות ולהסברים נוספים בנושא קרינה אלקטרומגנטית הנכם מוזמנים לפנות למרכזת פניות הציבור באגף מניעת רעש וקרינה, גב' חני גולוב בטלפון 6495839 - 02, פקס 6495870 - 02 ובדואר אלקטרוני chanaig@sviva.gov.il
חוק הקרינה הבלתי מייננת אושר בכנסת
( 21/12/2005,  יום רביעי)
מקור:אגף קרינה ורעש תאריך עדכון: 21/12/2005 הכנסת אישרה בישיבתה אתמול (20/12/2005) את חוק הקרינה הבלתי מייננת. מטרת חוק הקרינה: להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, מתקני חשמל ולייזרים. קרינה בלתי מייננת היא אנרגיה שנפלטת ממקורות טבעיים, או שנוצרת במהלך הפעלתם של מקורות מלאכותיים, והיא פועלת ומשפיעה בצורות שונות על המערכות הביולוגיות של בני-האדם. חלק מהשפעות אלה אובחנו כבר כמזיקות על-ידי מומחים, לרבות מומחי הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת. ההצעה נוגעת לקרינה הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, מתקני חשמל ולייזרים. בשנים האחרונות מצוי נושא הקרינה הבלתי מייננת על סדר היום הציבורי. הציבור מוטרד מאוד מהגידול המשמעותי במספר המיתקנים והמכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת, ההולכים ומוקמים חדשות לבקרים מעל בתים פרטיים ומבני ציבור. החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. החוק קובע איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות. על פי החוק החדש יידרש היתר להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה. הצעת החוק אושרה בכנסת ביולי 2005, ובממשלה בתאריך 11/12/2005.

חוק הקרינה הבלתי מייננת אושר בממשלה
( 11/12/2005,  יום ראשון)
חוק הקרינה הבלתי מייננת אושר בממשלה מקור:אגף קרינה ורעש תאריך עדכון: 11/12/2005 הממשלה אישרה בישיבתה היום (11/12/2005) את חוק הקרינה הבלתי מייננת, והוא הועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית. מטרת חוק הקרינה: להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, מתקני חשמל ולייזרים. קרינה בלתי מייננת היא אנרגיה שנפלטת ממקורות טבעיים, או שנוצרת במהלך הפעלתם של מקורות מלאכותיים, והיא פועלת ומשפיעה בצורות שונות על המערכות הביולוגיות של בני-האדם. חלק מהשפעות אלה אובחנו כבר כמזיקות על-ידי מומחים, לרבות מומחי הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת. ההצעה נוגעת לקרינה הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, מתקני חשמל ולייזרים. בשנים האחרונות מצוי נושא הקרינה הבלתי מייננת על סדר היום הציבורי. הציבור מוטרד מאוד מהגידול המשמעותי במספר המיתקנים והמכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת, ההולכים ומוקמים חדשות לבקרים מעל בתים פרטיים ומבני ציבור. החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. החוק קובע איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות. על פי החוק החדש יידרש היתר להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה. הצעת החוק אושרה בכנסת ביולי 2005, והועברה לאישור הממשלה, לאחר סיום הדיונים בסעיפי החוק של ועדת הפנים ואיכות הסביבה, המשותפת לוועדת הכלכלה של הכנסת.

חדשות קרינה ! ! !
עדכוני חדשות ישירות לאימאייל שלך , הרשם עכשיו לרשימת התפוצה של RAD.TEST ותקבל עדכונים בנושא הקרינה

לייבסיטי - בניית אתרים